MICROSOFT 365 CLOUD

microsoft office365
Microsoft 365 ระบบคอมพิวเตอร์ on clound บริการ clound ยอดนิยม ความสำเร็จองค์การที่ใช้บริการ clound กับ work from home clound กับ social distancing

Microsoft 365

 •           บริษัท ได้ตระหนักถึงความสะดวกในการทำงานในยุค Covic 19 จึงได้เตรียมเครื่องมือ ในการทำงาน ที่จะเสริม เทคโนโลยีในการทำงาน ด้วย colund และ microsoft 365 ให้กับลูกค้าในกลุ่มของเรา เทคโนโลยีคลาวด์ได้เข้ามามีบทบาท แทบทุกส่วนในการทำงาน ใน ช่วงเวลาที่ ต้อง เข้า สู new normal and social distancing เทคโนโลยีคลาวด์ คือเทคโนโลยีที่จะเข้ามาช่วยให้การทำงาน ได้สะดวก ในการเดินทางมากขึ้น รักษาระยะห่าง ที่ไม่พลาดการส่งข้อมูลสำคัญๆ ที่ microsoft 365 จะพลิกโฉมองค์กรคุณ เชื่อต่อและเพิ่มศักยภาพของพนักงานทุกท่านในองค์กร ตังแต่ พนักงานทุกแผนก ที่จะประสานงานกับแผนกบัญชี และ ฝ่ายบริหาร

stay at home
 •        ระบบ computer on clound Microsoft 365

 • คือบริการที่ครอบคลุมการทำงานที่ประมวลผล บนหน่วยจัดเก็บข้อมูล บนระบบonline เพื่อลดความยุ่งยากในการติดตั้ง server และดูแลระบบ ในการติดตั้งระบบตคอมพิวเตอร์ ที่ สำนักงาน ประหยัดค่าแรงพนักงานผู้เชี่ยชาญที่จะมาดูลระบบ ที่่มีราคาค่าจ้างค่อนข้างสูง

 •        ระบบคลาวด์  Microsoft 365 ที่เข้าใจอย่างง่ายคือ

 •        การประมวลผลและเก็บข้อมูล ทาง ออนไลน์ นั่นเอง ที่จะทำให้เราสามารถ ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และติดต่อสื่อสาร ในทางข้อมูลกัน ได้ แบบ ทีม โดยการ แชร์ข้อมูล แบบ file shareซึ่ง เราใช้ ซอฟแวร์, ระบบ, และทรัพยากรเครื่องที่เก็บข้อมูลและบริหารจัดการ บนระบบ อินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ ออนไลน์ ที่จะสามารถ ตอบสนองความต้องการ ใน ยุค ที่มีสถานการของการรวมกลุ่มที่ ไม่แน่นอน ในความปลอดภัยด้าน Covic 19

  บริการ ด้านคลาวด์ ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นใน อนาคต

 •          บริการที่เราจะให้ เป็นระบบคอมพิวเตอร์หรือทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ เพื่อนำมาใช้ในการทำงาน โดยที่เราไม่ต้องลงทุนซื้อHardware ทั้งระบบ ไม่ต้องวางเครือข่ายเอง ลดภาระในการจ้างบุคคลกรที่มีค่าจ้างในราคาค่อนข้างสูง และยังมีการ อัพเดทข้อมูล อับเกรด ซอฟแวร์ได้สะดวก ประหยัดเวลาในการเดินทาง ใช้ทรัพยากรร่วมกัน (shared services) ได้ด้วย และการจ่ายเงินเพื่อเช่าระบบ ก็สามารถจ่ายตามความต้องการของเรา ใช้เท่าไหร่ จ่ายเท่านั้นได้ หากวันใดความต้องการมีมากขึ้นก็สามารถซื้อเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพของระบบดังนั้น ธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง  จึงเหมาะกับบริการ Cloud Computing ที่ทั้งช่วยลดต้นทุนและลดความยุ่งยากทั้งหลายกันมาก คล้ายกับเป็นการ Outsource งานนี้ออกไปเพื่อจะได้ Focus กับงานหลักของตนเองจริงๆ
microsoft365

ความสำเร็จขององค์กรที่ใช้งาน Cloud  Microsoft 365

 •        Thai Smile บริษัทสายการบินน้องใหม่ที่นำเอาคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เข้ามาช่วยในการลดต้นทุน และช่วยย่นระยะเวลาในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์ โดยทางthai smile  มองว่า การแยกตัวออกมาจากการบินไทย ต้องใช้เวลาในการเติบโตของธุรกิจ คงต้องใช้เวลานานกว่าระบบจะสมบูรณ์ แต่ความได้เปรียบในเชิงธุรกิจ ต้องการการตัดสินใจที่รวดเร็ว ดังนั้น คลาวด์ (Cloud ) จึงเป็นทางเลือกในการช่วยประหยัดเวลา ลดความยุ่งยากและเสียเวลากับการลงทุนอุปกรณ์เอง และสำหรับไทยสไมล์ Cloud  คือคำตอบที่ทำให้สามารถขยับตัวเพื่อแข่งขันในตลาดได้อย่างรวดเร็ว
 •         จะเห็นได้ว่า องค์กร บริษัท ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ล้วนแต่หาช่องทางในการลดต้นทุน ลดเวลา ลดความยุ่งยากในบริหารจัดการด้านไอที ซึ่งสำคัญมาก และสำคัญในเรื่องของการได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ เพราะการซื้ออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การอัพเดตซอฟต์แวร์ และการอัพเกรดระบบ มีต้นทุนและต้องการการบำรุงรักษาในระยะยาว บริษัทต้องการความยืดหยุ่น และไม่ยุ่งยากในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่าย รองรับการขยายตัวของธุรกิจ และปรับตัวเข้ากับอนาคตได้เร็วกว่าคู่แข่ง
 •        ในยุคที่มีอินเทอร์แพร่หลายและมีเครือข่าย  ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ การวางใจให้ Cloud ทำหน้าที่คำนวณ ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล ก็ทำให้การใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ผ่าน Cloud ก็ไม่ต้องจำเป็นต้องลงทุนสูงอีกต่อไป
บัญชี

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

Work from home

 •             ในสถาณการณ์ ที่ ต้องปรับตัว ให้ได้ ในช่วงเวลา ของ โรค Covic 19ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เราต้องเผชิญกับโรคโควิก 2019 จึงทำให้เราต้องมีการปรับตัวในการดำรงชีวิตประจำวันรวมไปถึงการปรับตัวในเรื่องของการทำงานเพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้น  จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานที่ทำให้เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเมื่อเวลาต้องทำงานที่บ้านหรือเวิร์คฟอร์มโฮมเพื่อเข้าสู่สังคมยุคใหม่คือ New Normal  ที่จะต้องรักษาระยะห่างหรือ Social distancing จึงทำให้เกิดเทรนด์พฤติกรรมวิถีชีวิตของคนทั้งโลกขึ้นมาใหม่คือ New Normal
 •           New Normal จึงทำให้เราเกิดเครื่องมือและการปรับตัวขึ้นมาในหลายอย่างดังต่อไปนี้

 •  1 การ การใช้เทคโนโลยีและ การใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่มีบทบาทในการใช้ชีวิตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์การทำงานที่บ้านการประชุมออนไลน์การสั่งซื้อสินค้าและการทำธุรกรรมต่างๆ
 •  2 การแชร์ข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกันเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานด้านการประชุมการเรียนเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Microsoft 365 จึงเป็นคำตอบที่สามารถนำมาใช้ในการทำงานที่ต้อง work from home ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 •  3 การเว้นระยะห่างเกิดขึ้นเนื่องจากเกิดความรุนแรงของโรคโควิกที่ทำให้เราต้องรักษาระยะห่างในการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อดูแลสุขภาพและลดการแพร่เชื้อโรคอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมที่สามารถเป็นเครื่องมือในการทำงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันและการทำงานมากยิ่งขึ้น
 •  4 การสร้างสมดุลชีวิตมีโอกาสทำงานที่บ้านลดจำนวนการเข้าออฟฟิศเพื่อเป็นการพบปะผู้คนในสังคมการทำงานที่บ้านผู้คนจึงอยู่ในระหว่างการปรับตัวเข้ากับสมดุลชีวิตมากขึ้นเครื่องมือ Microsoft 365 องศาจึงมีความจำเป็นและเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและยังสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นด้วย        
Work from home

Work from home  ที่หลายคนย่อว่า WFH 

 •          ความหมายตรงๆก็คือการทำงานที่บ้านเป็นเทรนการทำงานยุคใหม่ที่ต้องมีความเกี่ยวข้องเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาให้ผู้คนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและต้นทุนต่ำและปัจจุบันการ work from home ไม่ใช่เกณฑ์การทำงานที่เป็นสมัยนิยมแต่เป็นการเลือกทำงานเพื่อให้เกิดทางรอดลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิกที่ยังคงต้องอยู่กับเราไปอีกนาน
 •           ผลการวิจัยต่างๆรวมถึงลักษณะการเผยแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า 2019 หนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือการอยู่ร่วมกันปะปนในอากาศแม้จะผ่านไปนานเกือบ 3 ชั่วโมงเชื้อโรคก็ยังคงแพร่กระจายอยู่และยังมีอาการรุนแรงในผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
 •           การเดินทางไปทำงานด้วยรถยนต์สาธารณะหรือการเดินทางสาธารณสุขช่องทางเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการทำให้เราอาจมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคการ work from home จึงเป็นคำตอบที่สามารถทำให้เราดูแลรักษาสุขภาพเพื่อพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บและดูแลสุขภาพคนที่เรารักเพราะฉะนั้นเครื่องมือในการทำงานที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตที่ต้องปรับตัวนั่นคือ Microsoft 365 บนระบบ Cloud ที่ทำให้สามารถติดต่อสื่อสารและแชร์ข้อมูลได้กับบุคคลภายนอกกลุ่มคนองค์กรหรือครอบครัวได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
รูปwork from home
รูป work from home

สรุป

        clound กับ Social distancing หมายความว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมมีความหมายรวมถึงการสร้างระยะห่างระหว่างตัวเองกับคนอื่นๆในสังคมเช่นไม่จำเป็นไม่ออกจากบ้านเที่ยงการขนส่งสาธารณะการไม่เข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นและการทำงานอยู่ที่บ้านการลดจำนวนการติดต่อคนระหว่างวันไม่ว่าจะเป็นการติดต่อระหว่างเครือญาติเพื่อนร่วมงานหรือที่โรงเรียนจะช่วยลดภาวะในการติดเชื้อโรคโควิก 19 ได้

       การใช้มาตรการ Social distancing จึงเป็นคำตอบที่สามารถทำให้เรารอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทางบริษัทเล็งเห็นเป็นอย่างยิ่งว่าเราควรมีการสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนการทำงานตามนโยบายของผู้บริหารที่มีมาตั้งแต่ต้นจึงสนับสนุนให้ลูกค้าที่เป็นลูกค้าบริการของบริษัทได้รับการสนับสนุนเครื่องมือ Microsoft 365 สำหรับเพื่อเป็นการรักษาระยะห่างทางสังคม

      ข้อแนะนำในการรักษาระยะห่างคือ

 1 กลยุทธ์ควรรักษาระยะห่างจากคนที่มีอาการไอจามอย่างน้อย 1 เมตรเพราะไวรัสนั้นสามารถติดต่อได้ผ่านละอองขนาดเล็กที่มีอาการไอจาม 

 2 หลีกเลี่ยงการสัมผัสทางกายเพื่อเป็นการนำเชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นหรือรับเชื้อโรคจากผู้อื่น

 3 เรียกเช่นรถเมล์สาธารณะขนส่งสาธารณะที่มีการอยู่กันอย่างแน่น

 4 การ work from home หรือการทำงานที่บ้านเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดการติดต่อและการแพร่เชื้อปฏิเสธไม่ได้ว่าพนักงานบางกลุ่มอาจจะต้องมีการพูดคุยหรือประชุมร่วมกันในการทำงานการใช้เครื่องมือ Microsoft 365 จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถทำให้เราทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้เสมือนหนึ่งเราอยู่ที่บริษัทเดียวกันหรือในสถานที่เดียวกัน

      การประชุมทางออนไลน์เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ลดการระบาดจึงทำให้มีเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีแพลตฟอร์มต่างๆมารองรับการประชุมแบบระยะไกลการทำงานร่วมกันที่ต้องมีการแบ่งปันข้อมูลเช่นการประชุมผ่านซูม Microsoft Team เป็นต้น

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *