สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์

vitual office
สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์ สำนักงานจดทะเบียนบริษัท สำนักงานเสมือนเหมาะกับใคร ราคาค่าเช่า สรุป

สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์

สำนักงานจดทะเบียนพาณิชย์

ให้บริการ งาน  ดังนี้

สำนักงานจดทะเบียนบริษัท

1 พิมพ์เอกสารจัดทำสำเนาเอกสารและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเงินและบัญชีจัดทำเอกสารต่างๆ เช่น ใบขอเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ใบสรุปรายการเอกสารประจำเดือน เป็นต้น

3 นำเช็คค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัทนำเข้าธนาคาร

4 รวบรวมเอกสารและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร เช่น ใบกำกับภาษี ใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญการบันทึกบัญชี และเอกสารอื่นของหน่วยงานการเงินและบัญชี เป็นต้น และดำเนินจัดเก็บเข้าแฟ้ม

5 รับส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายใน รวมทั้งรวบรวมนำส่งเอกสารระหว่างสำนักงานกรุงเทพและสำนักงานระยอง

6 ประสานงาน ดำเนินงาน และจัดทรัพยากรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานเช่น การเบิกอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงานและอุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

7 ติดต่อประสานงานและดำเนินการติดตามผลของการประสานงานนั้นๆ สำหรับงานการเงินและบัญชี

virtual office

สำนักงานจดทะเบียนบริษํท สำนักงานเสมือน (Virtual Office) ให้บริการ

 • บริการให้เช่าที่อยู่จดทะเบียนบริษัท
 • สามารถจด VAT ได้ด้วย การเช่าสำนักงานเสมือน (Virtual Office) นั้น เราสามารถนั่งทำงานที่บ้านหรือนั่งทำงานนามบัตรสามารถใช้ที่อยู่ตามอาคารสำนักงานให้เช่าได้
 • บริการให้เช่าที่อยู่จดทะเบียนบริษัท
 • ตู้รับจดหมาย
 • มีห้องประชุมให้เช่า (เสียค่าบริการเพิ่ม)
 • บริการ Print เอกสาร ถ่ายเอกสาร และบริการอื่น ๆ (จ่ายค่าบริการตามการใช้จริง)
 • บริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น แปลเอกสาร  เป็นต้น (จ่ายค่าบริการตามการใช้จริง)

ข้อดี ของ สำนักงานเสมือน (Virtual Office)

ค่าใช้จ่ายต่ำ ค่าใช้จ่ายในการเช่าออฟฟิศเสมือน (Virtual Office) ต่ำกว่าการเช่าพื้นที่สำนักงานโดยทั่วไป แต่สามารถมีที่อยู่จดทะเบียนบริษัทบนนามบัตรได้เหมือนเช่าสำนักงานเต้มรูปแบบ

มีความยืดหยุ่นสูง

เนื่องจากสัญญาเช่าเป็นรายเดือน สูงสุด 1 ปี สามารถย้ายเข้าออกเมื่อไรก็ได้ ไม่ยุ่งยากเหมือนการเช่าออฟฟิศที่ต้องมีการทำพื้นที่คืนก่อนออกและต้องเข้าไปตกแต่งสำนักงานในพื้นที่ใหม่ที่จะเข้าอยู่

จดทะเบียนบริษัท

กด Link

ยื่นภาษี

กด Link

ยื่นประกันสังคม

กด Link

สภาวิชาชีพบัญชี

กด Link

สำนักงานเสมือน (Virtual Office) เหมาะกับใคร

 • บริษัทลูกเปิดใหม่
 • ประหยัดต้นทุน ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ออฟฟิตใหม่
 • ไม่ต้องใช้ที่อยู่ที่บ้านของตัวเอง
 • มีคนรับเอกสารต่างๆให้
 • ประหยัด ค่าพนักงานธุรการเฝ้า ออฟฟิต เมื่อมีเอกสารสารหรือพัสดุมาส่ง
 • การเปิดสาขาหรือตัวแทนในประเทศไทยอาจมีค่าใช้จ่ายสูง การเช่าออฟฟิศเสมือนจะช่วยให้ลดต้นทุนค่อนข้างมาก และเมื่อบริษัทมีกิจการที่มั่นคงขึ้นและต้องการขยาย ก็ค่อยหาพื้นที่สำนักงานให้เช่าต่อไป
 • บริษัทเกิดใหม่ (Start Up)

เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น สำนักงานจดทะเบียน สำนักงานเสมือน (Virtual Office) จึงเป็นคำตอบที่ดี เนื่องจากเหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงาน นั่งทำงานที่ไหนก็ได้

 • บริษัทที่กำลังย้ายออฟฟิศ

เมื่อสัญญาเช่าที่เก่าหมด ในช่วงระหว่างการหาเช่าออฟฟิศที่ใหม่ ที่กำลังจัดการสัญญาหรือเอกสารต่าง ๆ ในการเช่าออฟฟิศใหม่ ต้องการอยู่สำหรับจดทะเบียนบริษัท สำนักงานเสมือน (Virtual Office) จึงเป็นคำตอบที่จะหาที่อยู่จดทะเบียนบริษัทชั่วคราว และเมื่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็สามารถย้ายที่อยู่ไปยังออฟฟิศใหม่ได้

office rent

ราคาค่าเช่าของสำนักงานจดทะเบียน สำนักงานเสมือน (Virtual Office)

ราคาค่าเช่าของสำนักงานเสมือน (Virtual Office) โดยแบ่งเป็นดังนี้

มีที่อยู่จดทะเบียนบริษัท แต่ไม่จด VAT

การใช้ออฟฟิศ ราคาค่าเช่าจะอยู่ระหว่าง 1,000 – 3,000 บาท/เดือน ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

มีที่อยู่จดทะเบียนบริษัท และจด VAT ด้วย

ค่าเช่าออฟฟิศเสมือนแบบนี้จะมีราคาสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อย เนื่องจากกรมสรรพากรค่อนข้างจะเข้มงวด ทำให้ผู้ให้บริการจะต้องสำรองที่นั่งเอาไว้ให้กรมสรรพากรมาตรวจ ราคาค่าเช่าสำนักงานเสมือน (Virtual Office) จึงอยู่ระหว่าง 2,500 – 10,000 บาท/เดือน

ค่าเช่าสำนักงานเสมือน (Virtual Office) แบบครบวงจร

จดทะเบียนบริษัทและจด Vat ได้

มีตู้รับจดหมาย

มีการกันที่ไว้สำหรับให้สรรพากรมาตรวจ

มีโต๊ะทำงาน  มี Printer

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

ศึกษาเพิ่มเติม

คลิก

สรุป คือ

          สำนักงานเสมือน เหมาะกับการเริ่มต้นธุรกิจ ที่ต้องการความพร้อมที่เป็นทางการด้านการจดทะเบียน แต่ประหยัดค่าใช้จ่าย  และ มั่นใจ ได้ ว่ามืออาชีพอย่างเรา ไม่เพรียงแค่ มีสถานที่ให้จดทะเบียน บริษัทเท่านั้น เรายังสามารถดูแล ท่านได้ครบวงจร อย่างมืออาชีพ ถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการคนเดียว และต้องการคนที่มาเป็นที่ปรึกษา ให้ท่านจริงๆ แนะนำและสามารถทำงานให้ท่านได้ โดยไร้ความกังวลว่า ท่านไม่รู้ในบางเรื่อง แล้ว เป็นเจ้าของกิจการเอง จะดูแลอย่างไร สั่งการอย่างไร แต่เรา สามารถ เสนอแนะ ให้ท่านได้อย่าง มืออาชีพ 

           ไม่ต้องลองผิดลองถูก เพราะ ท่านอาจจะเชียวชาญในงานที่ท่านทำ และยังต้องมา คอยดูแล งาน back office อีก หลังบ้านดี มีชัยไปกว่า 50% แล้ว

           เรามี บริากรทุก มิติ ในงานด้านธุรกิจ ที่จำเป็น ประหยัด ได้มืออาชีพ เคียงข้าง สร้างท่านให้เติบโต อย่างจริงใจ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *